DigiVET - Digitalni mediji za poklicno izobraževanje in usposabljanje v manjših podjetjih

DigiVET - e-učenje za kompetence o digitalnih medijih za majhna in srednje velika podjetja za omogočanje učenja na delovnem mestu

Namen

Glavni cilj projekta je izboljšati učne možnosti za nizko kvalificirane zaposlene z učenjem na delovnem mestu preko razvoja veščin kompetentne rabe digitalnih učnih medijev s strani trenerjev v majhnih in srednje velikih podjetjih.

To bomo dosegli preko:

Specifični cilji

Bodite na tekočem s projektom

Tukaj lahko najdete novice, informacije o sestankih ter razne posodobitve. Ostanite v kontaktu…

Ciljne skupine

Trenerji v malih in srednje velikih podjetjih, inštruktorji v podjetjih, mentorji v podjetjih in zaposleni, s poudarkom na nizko usposobljenih zaposlenih s šibkejšim znanjem jezika.

Trenerji in mentorji v malih in srednje velikih podjetjih, saj jim pogosto kljub temu, da so glavni vir usposobljenosti zaposlenih, primanjkuje veščin, potrebnih za usposabljanje zaposlenih z uporabo digitalnih medijev.

Končni upravičenci:

Nizko usposobljeni zaposleni in zaposleni s pomanjkljivimi jezikovnimi spretnostmi pogosto nimajo dovolj sredstev za dostop do ustreznega znanja. Inštrukcije v živo so zamudne in odvisne od spretnosti in zavzetosti posameznega trenerja. Kakovostna gradiva za vizualno digitalno izobraževanje, posebej izdelana za sektor,  podjetje ali delovni proces, lahko omogočajo kakovostna navodila vsem zaposlenim. Vizualni digitalni mediji, kot so npr. učni videoposnetki, omogočajo neodvisno učenje ter ponavljanje vsebine po potrebi in so lahko zasnovani tako, da hkrati spodbujajo znanje jezika.

Inštruktorji – organizacije, ki svetujejo manjšim podjetjem, imajo malo izkušenj z uporabo metodologij digitalnega učenja. Medtem ko univerze že množično uporabljajo digitalno učenje, druge svetovalne in trenerske organizacije redko ponujajo prilagojeno vizualno digitalno učenje. Komercialna ponudba, namenjene večjim podjetjem, je za manjša podjetja večinoma predraga. Svetovalne organizacije in univerze morajo zato sodelovati pri razvoju rešitev, ki so prilagojene potrebam in omejenim sredstvom malih in srednje velikih podjetij.

Z veseljem vam bomo prisluhnili!

Radi se pogovarjamo s kolegi ter ljubitelji digitalnih medijev in skupaj raziskujemo. Pustolovščina ni samo področje, ki ga raziskujemo, ampak so tudi ljudje, s katerimi to počnemo. Digitalni mediji so naše področje …

O projektu

Glavne informacije

Številka projekta: 2019‐1‐UK01‐KA202‐061965

Glavni cilj projekta: Innovation

Naslov projekta: Digital Media for VET in SMEs: Online learning of digital media competences for SMEs to empower workplace learning

Datum začetka projekta: 01-11-2019

Skupno trajanje projekta: 32 months

Zaključni datum projekta: 30-06-2022

Nacionalna agencija organizacije prijaviteljice: UK01 British Council, in partnership with Ecorys UK – British Council

Opis projekta

Kontekst:

Digitalni mediji so nova, privlačna in učinkovita učna priložnost za nizko kvalificirane zaposlene v malih in srednje velikih podjetjih. V mnogih državah je stopnja formalne izobrazbe zaposlenih še vedno razmeroma nizka. Migracije v Evropi so privedle do dodatnega priliva učencev in zaposlenih, ki imajo kljub dobrim praktičnim spretnostim pogosto nizko stopnjo usposobljenosti za “izobraževalni” jezik. Digitalni mediji lahko pomagajo premagati jezikovne ovire pri učenju z uporabo zvočnega, video in vizualnega gradiva za podporo učenju ter z delom s praktičnimi materiali v ustanovah za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Veliko učiteljev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju in v manjših podjetjih pa nima niti osnovnih digitalnih kompetenc, ki bi jih potrebovali za izdelavo digitalnega učnega gradiva ali za uporabo medijev, ki jih mladi učenci za učne namene dejansko uporabljajo (aplikacije pametnih telefonov, socialna omrežja itd.).

Pri organiziranju učenja v podjetju morajo majhna in srednje velika podjetja uporabljati digitalne medije, vključno s slikami, vizualnimi navodili, dobro oblikovanimi kratkimi navodili za poučevanje ter video in avdio materiali, zato da se lahko usmerijo v razvijanje nizko kvalificiranih zaposlenih, za katere branje dolgih in zapletenih besedil ni najprimernejša metoda učenja.

Lastniki in menedžerji v manjših podjetjih pogosto niso bili izobraženi glede učinkovite uporabe digitalnih učnih medijev.

Kljub temu delujejo kot glavni vir znanja in razvoja za svoje zaposlene. Do zdaj lastniki, menedžerji in trenerji v manjših podjetjih pogosto niso bili vključeni v razvoj digitalnih medijskih veščin. Manjšim podjetjem, zlasti tistim na manj razvitih območjih, primanjkuje sredstev in časa za udeleževanje usposabljanj, ki pogosto zahtevajo dolgotrajno fizično prisotnost.

Posledično nimajo kompetenc, da bi v celoti izkoristili potencial kompetentne uporabe digitalnih medijev za usposabljanje svojih zaposlenih.

Rešitev:

Razvoj modularnih video online programov za učenje, razvitih za področje učenja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, oblikovanih z vodilnimi načeli in koncepti, ki jih je podjetje ISOB in pridruženi partner ‘SoWiBeFo eV’ v Nemčiji uporabil, uvedel in ocenil z zelo dobrimi rezultati. (‘CoDiClust’ in Medijska pedagogika za učitelje’).

Cilji:

Izboljšanje učnih možnosti za nizko kvalificirane zaposlene z učenjem na delovnem mestu z razvojem veščin za kompetentno uporabo digitalnih učnih medijev za inštruktorjev in trenerjev poklicnega usposabljanja v malih in srednje velikih podjetjih.

To bomo dosegli preko:

Število in profil udeležencev:

Opis aktivnosti:

Razvoj 4 intelektualnih izdelkov:

Izvajanje učnih dejavnosti v malih in srednje velikih podjetjih z uporabo digitalnih medijev; 

14 multiplikacijskih dogodkov (300 udeležencev);

Raznolike dejavnosti diseminacije preko mrež vseh partnerjev in promocijskih videov.

Metode:

Učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter manjša podjetja bodo imeli koristi od trajnostne podporne mreže, ki temelji na 35 usposobljenih inštruktorjih za uporabo digitalnih medijev pri učenju na delovnem mestu, najsodobnejših gradivih za usposabljanje in spletnem učnem portalu. Usposabljanje osebne skupine uporabnikov in neposredna spletna podpora bosta spodbudila širšo skupnost uporabnikov digitalnih medijev pri učenju na delovnem mestu.

Rezultati in učinek:

Projekt bo omogočil razpoložljivost najsodobnejših digitalnih medijev za učenje na delovnem mestu. Te se bodo posledično uporabljale v širokem obsegu, kar bo koristilo zlasti učencem s šibkimi kvalifikacijami in jezikovnimi kompetencami. Digitalni mediji in učenje na delovnem mestu se bodo tako pogosteje uporabljali. Izpostaviti velja visoko stopnjo prenosljivosti na druge sektorje in skupine učencev.

Dolgoročne koristi:

Uvedba digitalnih medijev kot sredstva za podporo učenju, bo spremenila učno kulturo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter v malih in srednjih podjetjih. Sistem bo bolj prilagodljiv spreminjajočim se tehnologijam, saj se bo v nasprotju s klasičnim usposabljanjem v učilnici več zaposlenih hitreje in učinkoviteje usposobilo z digitalno podprtim učenjem na delovnem mestu – v času, ko bodo delali. To bo povečalo možnosti učenja za širok krog zaposlenih in povečalo njihovo zaposljivost. Mala in srednje velika podjetja bodo tako pridobila bolj produktivno delovno silo. Takšna uporaba digitalnih medijev bo prispevala k ključnim kompetencam za vseživljenjsko učenje, IKT in digitalno pismenost.

Intelektualni izdelki

Materiali/Rezultati

Preizkusite orodja, razvita v okviru projekta

Matrica kompetenc za izvajanje digitalnega učenja v malih in srednje velikih podjetjih
Priročnik medijskih kompetenc za trenerje v malih in srednje velikih podjetjih
Priročnik in video smernice za mala in srednje velika podjetja ter trenerje
Program spletnega učenja in skupnost uporabnikov

partnerstvo

Koordinator

Univerza Gloucestershire (Združeno Kraljestvo)

Spletna stran: www.glos.ac.uk

Kontakt: David Dawson

UOG logo

Partnerji

CECOA - Center za poklicno izobraževanje za trgovino in storitve (Portugalska)

Spletna stran: www.cecoa.pt

Kontakt: Cristina Dimas

Logo CECOA

Hafelekar podjetniško svetovanje Schober GmbH (Avstrija)

Spletna stran: www.hafelekar.at

Kontakt: Paul Schober

Hafelekar logo

Mednarodna Fakulteta za Družbene in Poslovne študije (Slovenija)

Spletna stran: www.mfdps.si

Kontakt: Nada Trunk Širca

ISSBS logo

Fundacija za promocijo malih in srednje velikih podjetij Brasov (Romunija)

Spletna stran: http://www.fpimm.ro/ro

Kontakt: Manuela Tirtalas

FPIMM logo

ISOB (Nemčija)

Spletna stran: www.isob-regensburg.net

Kontakt: Alexander Krauss

ISOB logo

Gazi Univerza (Turčija)

Spletna stran: www.gazi.edu.tr

Kontakt: Güçlü Yavuzcan

Gazi Turkey logo

Kontakt

Stopite v stik z nami

Imate vprašanja? Veseli bomo, da vam nanje odgovorimo!

novice

Oglejte si naše novice na Facebooku!

Oglejte si tudi naš YouTube kanal

Logo digivet
Cofunded Erasmus+

Digitalni mediji za poklicno izobraževanje in usposabljanje v manjših podjetjih: E-učenje za kompetence o digitalnih medijih za majhna in srednje velika podjetja za omogočanje učenja na delovnem mestu.

Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih le-ta vsebuje.

Scroll to Top